Evenemang

Måndag 29 januari 2022

Klintehamn & Klintetrakten

Onsdag 23 juni 2010 09:15

Sommaren 2015

3 – 5 juli

Pilgrimshelg.
Fredag: Koviks kapell.
Lördag: Vandring från Västergarn till Snäckan.
Söndag: Snäckan.  

11 juli

En dag för Världens Barn i Klintehamn

  

13 juli

”Gamla Klintefilmer” på Rondo i Klintehamn

  

17 – 19 juli

Kulturhelg i Klinte

Klicka här för hela programmet!

  

19 juli

Allsång i Biblioteksparken

  

Aktuellt

Uppdatering av hela Klintewebben pågår!

Måndag den 16 november kl 19.00 hade vi idémöte i Hamnkyrkan, Klintehamn.

DÅ TOG VI FRAM IDÉER OM HUR VI BÄST SKA JOBBA FÖR VÅRT OMRÅDES, KLINTETRAKTENS, UTVECKLING.
PÅ VÅR EGEN HEMSIDA KLINTETRAKTEN.SE REDOVISAR VILKA IDÉER SOM VI FICK FRAM. VI KOMMER FORTLÖPANDE ATT UPPDATERA DEN INFORMATIONEN.

Klicka här så kan du läsa direkt våra idéer, som nu förstås ska bearbetas vidare.

Evenemang sommaren 2015!