Samhället Klintehamn

Onsdag 24 september 2021

Samhället Klintehamn

Här finns sidor till samhällerliga funktioner som Bibliotet, Sjukvård med Folktandvården,
Klinte Pastorat, Barn, Ungdom o Skola, Samhällsinformation m.m. m.m

Välj bland rubrikerna i vänstra menyn

Senast uppdaterad ( Fredag 19 december 2008 09:55 )

Aktuellt

Uppdatering av hela Klintewebben pågår!

Måndag den 16 november kl 19.00 hade vi idémöte i Hamnkyrkan, Klintehamn.

DÅ TOG VI FRAM IDÉER OM HUR VI BÄST SKA JOBBA FÖR VÅRT OMRÅDES, KLINTETRAKTENS, UTVECKLING.
PÅ VÅR EGEN HEMSIDA KLINTETRAKTEN.SE REDOVISAR VILKA IDÉER SOM VI FICK FRAM. VI KOMMER FORTLÖPANDE ATT UPPDATERA DEN INFORMATIONEN.

Klicka här så kan du läsa direkt våra idéer, som nu förstås ska bearbetas vidare.

Evenemang sommaren 2015!