Gästhamnen

Tisdag 30 september 2018

Gästhamnen

Gästhamnsavgifter

Gästhamnsavgifter Gästande båtar betalar hamnavgift för den tid de ligger i hamnen. Klinte Båtklubb ansvarar för detta och får även en viktig ekonomisk intäkt. Det är ett trevligt uppdrag att vara ”Hamnfogde” för en vecka. Att få möta gästande båtar, presentera vad man kan göra i Klintehamnstrakten och därmed även få nya kontakter är en uppgift som du kanske är sugen på. Kontakta i så fall Göran Olsson i båtklubbens styrelse som är ansvarig för detta.

Insegling

Stora och Lilla Karlsö med sin höga, tvärbranta och ljusa sidor syns långt ut till sjöss. Ön Utholmen är mycket låg och kal med ett hus och en trädgrupp på öns mittdel.

Till handelshamnen går en fyrbent farled för max 4,7 m djupgående. Fritidsbåtar skall inte förtöja i den stora handelshamnen utan fortsätta inseglingen i prickad led till fiske- och småbåtshamnen.

Rekommenderat största djupgående rill gästkaj: 1,8 m.

Ankringsförbud

Det är förbjudet att ankra inom minerat område. Gränser, se sjökort.

Hamnbeskrivning

Den stora hamnbassängen har färjeläge samt 330 m kaj med 5,0 m djup. Fiske-, gäst-, och småbåtshamnen ligger vid norra hamnpirens nordsida. Djupet är 3,0 – 2,0 m i området närmast piren men med mycket grunt strax utanför babordsmärkena.

Gästplatser Vid hamnpirens norra sida finns plats för 10 gästande båtar, djup 2,0 m. Hamnen är klassificerad av STF. Förtöjning Akterförtöjning i boj.

Efter kontakt med hamnfogden kan förhyrda platser utnyttjas av gästande båtar. Den stora bassängen är oskyddad för västlig sjö och vind.

Hamnkontor Öppet vardagar 0700- 1600, tfn 0498-240076.

Övrigt I samhället. Ca 1 km från hamnen finnas allmänservice. Vandrarhem 1,5 km. Bussförbindelse med Visby. Sommartid maj – augusti upprätthålls turbåtstrafik till Stora- och Lilla Karlsö.

I Klintehamns samhälle finns bl.a. handelshuset Donner från 1700-talet. Ca 2 km nord om samhället ligger Koviks fiskerimuseum; f.d. fiskeläget Korumpu som kkompletterats med hitflyttade strandbodar, fiskeredskap, gamla båtar och ett kapell. Syd om samhället ligger Värsände bygdemuseum från 1700-talet.

Senast uppdaterad ( Lördag 06 december 2008 18:39 )

Aktuellt

Uppdatering av hela Klintewebben pågår!

Måndag den 16 november kl 19.00 hade vi idémöte i Hamnkyrkan, Klintehamn.

DÅ TOG VI FRAM IDÉER OM HUR VI BÄST SKA JOBBA FÖR VÅRT OMRÅDES, KLINTETRAKTENS, UTVECKLING.
PÅ VÅR EGEN HEMSIDA KLINTETRAKTEN.SE REDOVISAR VILKA IDÉER SOM VI FICK FRAM. VI KOMMER FORTLÖPANDE ATT UPPDATERA DEN INFORMATIONEN.

Klicka här så kan du läsa direkt våra idéer, som nu förstås ska bearbetas vidare.

Evenemang sommaren 2015!